ผลงานก่อสร้าง

ผลงาน

6077

งานติดตั้ง ตาข่ายกันนก ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา

งานเทคอนกรีตลานจอดรถหน้าอาคารปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง. ม. บูรพา. บางแสน

งานต่อเติมหลังคาบ้านพฤกษาวิว. บางพระ. 392/52

งานทำบ่อน้ำพุ และงานติดตั้งหญ้าเทียมชั้นล่าง. อาคารหอประชุม. ธำรงบัวศรี ม. บูรพา

งานทาสี หอประชุม. ธำรง. บัวศรี

งานทาสีห้องประชุมชั้น. 10 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม. บูรพา

งานมุงแผ่นหลังคาเมทัลชีสโรงจอดรถบัสมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน

งานต่อเติมหลังโรงจอดรถหมู่บ้านอรินสิริหนองมน

งานก่อสร้างบ้านซ.หนองข้างคอก

งานทาสีอาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน. รร.สาธิต ม.บูรพา ชลบุรึ

งานปรับปรุงบ้าน ซ8 บางแสน

งานทาสีบ้านพัก. อธิการบดี ม.บูรพาชลบุรี

งานปรับปรุงภูมิทัศหน้าอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา. ชลบุรึ

งานเทคอนกรีตลานจอดรถหน้าอาคารสาธารณะสุขศาสตร์. ม.บูรพา. ชลบุรี

งานติดตั้งโถปัสสาวะชายอาคารพิบูลพัฒนา

งานก่อสร้างห้องน้ำติดตัวอาคารพิบูลรำลึก. โรงเรียนสาธิต. ม บูรพา

งานวางท่อสุขภัณฑ์ระบบประปา. งานปรับพื้น งานผูกเหล็ก งานก่อสร้างห้องน้ำติดอาคาร พิบูลรำลึก. ร.ร สาธิต. ม.บูรพา. ชลบุรี

งานก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ติดอาคารพิบูลรำลึก. ร.ร. สาธิต ม. บูรพา

ห้องน้ำใหม่คณะสาธารณสุข. ม.บูรพาชลบุรี

งานก่อสร้างบ้านเดี่ยว ซ 4. ถ. ลงหาดบางแสน

งานปรับปรุงป้ายรถเมย์และทางเท้า. มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

งานทาสีฟุตบาทจุดหยุดรถและรอรถสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา